فصلنامه مترجم – شماره ۲

سال اول، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۰

فهرست مطالب:

 • ترجمه غزلی از حضرت امام (ره) به انگلیسی
 • روشهای ترجمه عناصر متفاوت فرهنگی
 • ولادیمیر ایویر  مترجم: سیدمحمدرضا هاشمی
 • مصاحبه با عبدالله كوثری در باره آئورا و گفتگو در كاتدرال
 • فرهنگ اصطلاحات ترجمه: ابهام  – علی خزاعی فر
 • گزیده ای از ترجمه سه تفنگدار
 • نقش ترجمه در برنامه آموش زبان خارجی – ولفرام ویلس  مترجم: ایرج رزاقی
 • ویرایش و نقد ترجمه
 • یادداشت هایی درباره ترجمه ادبیات  – آرتور ویلی  مترجم: علی خزاعی فر
 • ترجمه از جلد تا جلد مجلات علمی – تی بوئویچ  مترجم: اردشیر حاج حسینی
 • موقعیت اجتماعی مترجم – م. كاتن  مترجم: مریم رضایی وحدتی
 • ترجمه های منتشر شده در فصل گذشته