فصلنامه مترجم – شماره ۹

سال سوم، شماره ۹، بهار ۱۳۷۲

 

فهرست مطالب:

– محمد قاضی و پنجاه سال ترجمه – علی خزاعی فر

– گفتگو با محمد قاضی

– کارنامه محمد قاضی

– قاضی و دیگران: کریم امامیف عزت الله فولادوند، صالح حسینی، دکتر شکورزاده، عبدالله کوثری، بهاءالدین خرمشاهی

– قاضی و دن کیشوت

– قاضی و یک خاطره

– بخشی از ترجمه آزادی یا مرگ – نیکوس کازانتزاکیس  مترجم: محمد قاضی

– چون جمع شد معانی؛ نقد ترجمه رمان گور به گور – صالح حسینی

– گزیده کتب و مقالات ترجمه  

– زبان گفتاری و زبان نوشتاری – نجف دریابندری

– هر کسی را اصطلاحی داده اند – بهزاد قادری

– فرهنگ اصطلاحات سیاسی؛ ترجمه: دکتر آیینه وند، دکتر حریرچی – مهدی هدایتی

 

نقد ادبی (ضمیمه ادبی مترجم)           

– موقعیت کنونی نقد ادبی در ایران – بابک احمدی، دکتر میرجلال الدین کزازی

– جورج سفریس، اسطوره و تاریخ – آنتونی زاهارئاس  مترجم: عبدالله کوثری

– جنبه بدبینانه رئالیسم جادویی ؛ نقدی بر رمان صد سال تنهایی – برایان کانیف  مترجم: نیما ابراهیم نژاد، علی خیامی

– پوشش نیمه شفاف؛ نقدی بر رمان به سوی فانوس دریایی – دیوید دیچز  مترجم: صالح حسینی