فصلنامه مترجم – شماره ۱۳ و ۱۴

سال سوم، شماره ۱۳-۱۴، بهار و تابستان ۱۳۷۳

 

فهرست مطالب:

– نظریه ترجمه: کارکردها و رهنمودها – عباس امام

– روش عینی کردن آزمون ترجمه – بهزاد قنسولی

– فرهنگ اصطلاحات ترجمه: جملات هسته ای – علی خزاعی فر

– مترجم و مسئولیت هایش – گریگوری راباسا – مترجم: انوشه حمزه ای

– گفتگو با بن بلیت، شاعر و مترجم سرشناس شعر آمریکای لاتین – ایرج رزاقی

– گزیده کتب و مقالات ترجمه؛ طرحی کلی پیرامون اصول و ضوابط حاکم بر ترجمه و پژوهش و آموزش آن در دانشگاه – دکتر لطف الله یارمحمدی

– ملاحظاتی در باره نقد ترجمه شعر – مک بیت – مترجم: سیدمحمدرضا هاشمی

– گزیده ترجمه: اللمع فی التصوف – ابونصر سراج طوسی – مترجم: سیدعلی نقوی زاده

– معرفی ترجمه : دوبلینی ها

– یادی از یک مترجم: فرهاد غبرایی

– نقد و ترجمه: نقدی بر ترجمه پیامبر – جواد اسدیان، علی اسدیان

– معرفی و نقد لغتنامه: فرهنگ حسابی – احمد نمائی

– آشفته بازار ترجمه – سیدمحمد روحانی

– کارگاه ترجمه: ترجمه عنوان یک کتاب – کریم امامی

– همراه با مترجم

– بخشی از شعر سفر بیداران – طاهره صفارزاده – مترجم: علی خزاعی فر   

 

نقد ادبی   

– بیگانگی در رمان های یوکیو میشیما – دیوید دابلیو اتکینسن – مترجم: عبدالله کوثری

– انحطاط ژاپن از دیدگاه میشیما آخرین پیام میشیما – آلیس اچ. هوتن – مترجم: علیرضا نوری گرمرودی

– بخشی از داستان کوتاه میهن پرستی – یوکیو میشیما – مترجم: هرمز عبداللهی

– کنراد و داستایوسکی، و ناتالیا و سونیا – ادوارد واسیولک – مترجم: حشمت کامرانی

– تنوع و عمق نقد ادبی در اروپا – لاورنس آی. لیپکینگ ، ای. والتون لیتز – مترجم: محمدرضا هاشمی یزدان پناه

– مجموعه کتب نسل قلم، کاری نو و سترگ در زمینه ادبیات و نقد ادبی

– اهمیت ادبیات کودک و نوجوان – خسرو هوشیار حسینی ، حسین زاهدی نامقی