پنج روش برای بهبود مهارت صحبت کردن به زبان انگلیسی

اگر شما زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم خود انتخاب کرده باشید و در یک کشور غیر انگلیسی زبان زندگی کنید، فرصت‌های کمتری برای برقراری ارتباط‌های واقعی با انگلیسی زبانان در اختیار دارید. همین مسئله ممکن است باعث شود که در صحبت کردن به این زبان مشکل پیدا کنید. در این مقاله با پنج روش برای بهبود این مهارت ضروری در هر زبان، آشنا می‌شویم.

با خودتان حرف بزنید!

از صحبت کردن خود فیلم‌برداری کنید

در اسکایپ، دوستانی برای تمرین مکالمه پیدا کنید

با دوستان یا اعضای خانواده‌ی خود انگلیسی صحبت کنید