علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

#Daily Life

ESLPodcast 73 – هالووین
ESLPodcast 73 – هالووین
ESLPodcast 72 – تماس با پشتیبانی فنی
ESLPodcast 72 – تماس با پشتیبانی فنی
ESLPodcast 71 – باز کردن حساب بانکی
ESLPodcast 71 – باز کردن حساب بانکی
ESLPodcast 70 – مشکل ماشین
ESLPodcast 70 – مشکل ماشین
ESL Podcast 68 – همسایه های پر سر و صدا
ESL Podcast 68 – همسایه های پر سر و صدا
ESL Podcast 67 – مهمانی خانوادگی
ESL Podcast 67 – مهمانی خانوادگی
ESL Podcast 65 – انتخاب لباس از کمد لباس
ESL Podcast 65 – انتخاب لباس از کمد لباس
ESL Podcast 62 – خواندن مجله
ESL Podcast 62 – خواندن مجله
ESL Podcast 61 – آماده کردن مقاله
ESL Podcast 61 – آماده کردن مقاله
ESL Podcast 60 – کوتاه کردن موی سر
ESL Podcast 60 – کوتاه کردن موی سر
ESL Podcast 58 – آماده شدن برای رفتن سر کار
ESL Podcast 58 – آماده شدن برای رفتن سر کار
ESL Podcast 55 – سر زدن به کتابخانه
ESL Podcast 55 – سر زدن به کتابخانه
ESL Podcast 54 – صحبت با استاد
ESL Podcast 54 – صحبت با استاد
ESL Podcast 51 – در خانه ماندن
ESL Podcast 51 – در خانه ماندن
ESLPodcast 50 – وصول چک
ESLPodcast 50 – وصول چک
ESLPodcast 49 – خراب شدن خودرو
ESLPodcast 49 – خراب شدن خودرو
ESLPodcast 45 – وقت دکتر
ESLPodcast 45 – وقت دکتر
ESLPodcast 41 – مذاکرات دشوار
ESLPodcast 41 – مذاکرات دشوار
ESLPodcast 40 – مراجعت به محل تحصیل
ESLPodcast 40 – مراجعت به محل تحصیل
ESLPodcast 34 – کافه رفتن
ESLPodcast 34 – کافه رفتن


Powered by:
WordPress Pinterest theme


‎بالا