علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

رویدادها

هوش مصنوعی گوگل می تواند متونی را از زبان های کاملاً جدید ترجمه کند
هوش مصنوعی گوگل می تواند متونی را از زبان های کاملاً جدید ترجمه کند
کتابخانه دیجیتالی جهان
کتابخانه دیجیتالی جهان
چهارمین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
چهارمین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان

Powered by: WordPress Pinterest theme

‎بالا