علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

آموزش زبان

دیکشنری آلمانی به فارسی آنلاین
دیکشنری آلمانی به فارسی آنلاین
اصطلاح keep track of
اصطلاح keep track of
1
Angel این اصطلاح در جملات بالا به معنی "حساب چیزی را نگه داشتن" است.


Powered by:
WordPress Pinterest theme


‎بالا