علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

هفت راز برای ياد گيرندگان زبان انگليسی
هفت راز برای ياد گيرندگان زبان انگليسی
ترجمه شعر True Greatness
ترجمه شعر True Greatness
ESLPodcast 23 – خانه تکانی در فصل بهار
ESLPodcast 23 – خانه تکانی در فصل بهار
فصلنامه مطالعات ترجمه – شماره ۴
فصلنامه مطالعات ترجمه – شماره ۴
آیا آهنگ گوش دادن به یادگیری زبان کمک می کند؟
آیا آهنگ گوش دادن به یادگیری زبان کمک می کند؟
ساختار معلوم و مجهول
ساختار معلوم و مجهول
Tongue Twisters یا زبان پیچ
Tongue Twisters یا زبان پیچ
۳۶۵-۰۰۹
۳۶۵-۰۰۹
مترادف ها
مترادف ها
ESLPodcast 22 – دیدن دوستان قدیمی
ESLPodcast 22 – دیدن دوستان قدیمی
چگونه زبان انگلیسی را بیاموزیم؟
چگونه زبان انگلیسی را بیاموزیم؟
حرف تعریف معین و حرف تعریف نا معین
حرف تعریف معین و حرف تعریف نا معین
۳۶۵-۰۰۸
۳۶۵-۰۰۸
ترجمه شعر صدای پای آب سهراب سپهری
ترجمه شعر صدای پای آب سهراب سپهری
فصلنامه مترجم – شماره ۴
فصلنامه مترجم – شماره ۴
مترجم در کشاکش ترجمه
مترجم در کشاکش ترجمه
چگونه معنی کلمات را هنگام خواندن، پیدا کنیم؟
چگونه معنی کلمات را هنگام خواندن، پیدا کنیم؟
۱۰ کلمه ای که معمولا از نظر معنایی شما را به اشتباه می اندازند
۱۰ کلمه ای که معمولا از نظر معنایی شما را به اشتباه می اندازند
ESLPodcast 21 – صحبت کردن درباره خود
ESLPodcast 21 – صحبت کردن درباره خود
۳۶۵-۰۰۷
۳۶۵-۰۰۷

‎بالا