علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

داستایوفسکی در ایران
داستایوفسکی در ایران
ESL Podcast 56 – استخدام برای یک شغل
ESL Podcast 56 – استخدام برای یک شغل
نحوه استفاده علامت نقل قول و نقطه گذاری
نحوه استفاده علامت نقل قول و نقطه گذاری
تعریف های کوتاه!!
تعریف های کوتاه!!
ESL Podcast 55 – سر زدن به کتابخانه
ESL Podcast 55 – سر زدن به کتابخانه
توانایی زبان فارسی در واژه سازی
توانایی زبان فارسی در واژه سازی
ESL Podcast 54 – صحبت با استاد
ESL Podcast 54 – صحبت با استاد
فصلنامه مطالعات ترجمه – شماره ۱۱
فصلنامه مطالعات ترجمه – شماره ۱۱
ESL Podcast 53 – درک مردان و زنان از یکدیگر
ESL Podcast 53 – درک مردان و زنان از یکدیگر
اینفوگرافیک آثار ادبی: اودیسه
اینفوگرافیک آثار ادبی: اودیسه
اینفوگرافیک آثار ادبی: ایلیاد
اینفوگرافیک آثار ادبی: ایلیاد
ESL Podcast 52 – در نمایشگاه هنر
ESL Podcast 52 – در نمایشگاه هنر
هوش مصنوعی گوگل می تواند متونی را از زبان های کاملاً جدید ترجمه کند
هوش مصنوعی گوگل می تواند متونی را از زبان های کاملاً جدید ترجمه کند
ESL Podcast 51 – در خانه ماندن
ESL Podcast 51 – در خانه ماندن
بررسی رابطه‌ای که بین صحبت‌کردن و نوشتن در زبان انگلیسی برقرار است
بررسی رابطه‌ای که بین صحبت‌کردن و نوشتن در زبان انگلیسی برقرار است
ESLPodcast 50 – وصول چک
ESLPodcast 50 – وصول چک
فصلنامه مترجم – شماره ۱۱ و ۱۲
فصلنامه مترجم – شماره ۱۱ و ۱۲
ESLPodcast 49 – خراب شدن خودرو
ESLPodcast 49 – خراب شدن خودرو
۱۰ اصطلاح برگرفته از موسیقی
۱۰ اصطلاح برگرفته از موسیقی
ESLPodcast 48 – فیلم دیدن
ESLPodcast 48 – فیلم دیدن

‎بالا