علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...
The Lion and the Rabbit
The Lion and the Rabbit
Nuage
Nuage

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/h217251/public_html/wp-content/themes/motarjemonline/index-masonry-inc.php on line 107
Duolingo چگونه به برترین اپلیکیشن آموزش زبان تبدیل شد
Duolingo چگونه به برترین اپلیکیشن آموزش زبان تب ...
با ۱۰ پایتخت ادبی اروپا آشنا شوید
با ۱۰ پایتخت ادبی اروپا آشنا شوید
شهرهاوآدم ها
شهرهاوآدم ها
اصول و روش ترجمه
اصول و روش ترجمه

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/h217251/public_html/wp-content/themes/motarjemonline/index-masonry-inc.php on line 107
پيرامون ادبيات معاصر
پيرامون ادبيات معاصر
تغییر رویکرد کتابخانه مترجم آنلاین به کتابخانه باز
تغییر رویکرد کتابخانه مترجم آنلاین به کتابخانه باز
تغییر لوگوی سایت مترجم آنلاین
تغییر لوگوی سایت مترجم آنلاین
to get away from … از موضوع بحث منحرف شدن
to get away from … از موضوع بحث منحرف شدن
آشنایی با حافظه و راه های تقویت آن
آشنایی با حافظه و راه های تقویت آن
عصر رنسانس در انگلستان
عصر رنسانس در انگلستان
اصطلاح keep track of
اصطلاح keep track of

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/h217251/public_html/wp-content/themes/motarjemonline/index-masonry-inc.php on line 107
1
Angel این اصطلاح در جملات بالا به معنی "حساب چیزی را نگه داشتن" است.
۲۹ ژانویه سالروز تولد آنتوان چخوف
۲۹ ژانویه سالروز تولد آنتوان چخوف


Powered by:
WordPress Pinterest theme


‎بالا