علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

#literographic

اینفوگرافی نمایشنامه هملت
اینفوگرافی نمایشنامه هملت
زنان کوچک
زنان کوچک
۱۹۸۴…اثر: جرج اورول
۱۹۸۴…اثر: جرج اورول
مادام بواری نوشته گوستاو فلوبر Madame Bovary
مادام بواری نوشته گوستاو فلوبر Madame Bovary
قلعه حیوانات (جرج اورول)
قلعه حیوانات (جرج اورول)
اینفوگرافیک رمان صدسال تنهایی
اینفوگرافیک رمان صدسال تنهایی
غرور و تعصب اثر جین اوستین
غرور و تعصب اثر جین اوستین
جنگ و صلح اثر لئو تولستوی
جنگ و صلح اثر لئو تولستوی
اینفوگرافیک آثار ادبی: اودیسه
اینفوگرافیک آثار ادبی: اودیسه
اینفوگرافیک آثار ادبی: ایلیاد
اینفوگرافیک آثار ادبی: ایلیاد

Powered by: WordPress Pinterest theme

‎بالا