۱۹۸۴…اثر: جرج اورول

بعد از آن که دنیا با جنگ نابود شد، شهروندانِ هراسان باید با رژیم کج پندار ارباب رعیتی که با اطلاعات غلط ناآگاهشان نگه می داشت پیمان وفاداری می بستند. ۱۹۸۴ که یک پیشگویی سیاسی به شمار می آید با ظهور تکنولوژی و رسانه های مخالف و موافق، به دنیای امروز بیشتر از زمان اولین انتشارش مرتبط است…

 

با کلیک بر روی لینک بالای صفحه توضیحات بیشتردرباره این رمان را بخوانبد و فایل راهنمای مطالعه رمان را دریافت کنید.