اینفوگرافیک آثار ادبی: اودیسه

داستان این شعر به بازگشت پرماجرای اولیس (سردار یونانی و فرمانروای ایتاک) از جنگ ۱۰ ساله تروا و بازپس گیری حکومت و خانواده اش می پردازد.

خدایان در راه بازگشت اولیس و افرادش موانع متعددی ایجاد می کنند. سفر آنان به درازا می کشد و افرادش همه کشته می شوند. عاقبت پس از ۲۰ سال به ایتاک می رسد. با لباس مبدل به شهر می رود و خواستگاران همسرش را در کمین فرمانروایی خود می بیند. با کمک پسرش تلماک همه را به قتل می رساند و همسر و حکومتش را دوباره بدست می آورد.