زنان کوچک

خوشبختی داشتن یک خانواده ی بامحبت است.زندگی در خانواده ای اصیل و فقیر به خواهران مارچ درس های شخصیت سازی می آموزد: عشق از پول برتر است، صبر بار زندگی را قابل تحمل میکند، و نیکی به دیگران روح را زیبا می سازد. خواهران با یکدیگر و والدین محبوبشان پیوند عمیقی دارند، که این پیوند آنها را در مواجهه با دنیای بزرگترکمک می کند.

 

با کلیک بر روی لینک بالای صفحه توضیحات بیشتردرباره این رمان را بخوانبد و فایل راهنمای مطالعه رمان را دریافت کنید.