علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

#Verbs

افعال معین شرطی
افعال معین شرطی
افعال و حروف اضافه آنها
افعال و حروف اضافه آنها

Powered by: WordPress Pinterest theme

‎بالا