اینفوگرافیک آثار ادبی: ایلیاد

شعری حماسی که گفته می شود توسط هومر سروده شده و به نبرد نجیب زادگان یونان علیه تروا می پردازد. ماجرا از این قرار است که پاریس (فرزند پادشاه تروا به نام پریام)، همسر برادر پادشاه یونان (آگاممنون) به نام هلن را می رباید. پس یونانیان لشکری را به جنگ با تروا گسیل می دارند. جریان شعر حول ماجرای خشم آشیل(سردار بنام یونانی) از آگاممنون و کناره گیری او از جنگ و بازگشت دوباره اش به میدان نبرد و کشتن هکتور (برادر پاریس، و سردار بزرگ تروا) می گذرد.