علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

Angel

مهدیه حمزه - کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی


عمومی

1 مطلب برگزیده

تاریخ ادبیات

4 pins

رویدادها

4 pins

اینفوگرافیک ادبی

8 pins

سبک های ادبی

2 pins

شبکه های اجتماعی

2 pins

is that what you mean

3 pins

monkey business

0 pins

هر روز یک جمله

11 pins

slang

15 pins

افعال مرکب

15 pins

اصطلاحات انگلیسی

15 pins

‎بالا