نا گفته هایی از ترجمه فیلم در گفتگو با دکتر دیاز سینتاس

دکترخورخه دیاز سینتاس (Jorje Diaz-Cintas) استاد دانشگاه امپریال کالج لندن در رشته مطالعات ترجمه و به طور اخص ترجمه دیداری_شنیداری است. او همچنین در زمینه ترجمه فیلم، کتاب ها و مقالات بسیاری به رشته تحریر درآورده است. دکتر دیاز سینتاس به زبانهای اسپانیولی، انگلیسی و فرانسه آشنایی کامل دارد و مقالات و کتابهای خود را به این زبانها تالیف کرده است. او همچنین چندین فرهنگ دو زبانه (اسپانیولی_فرانسه، اسپانیولی_انگلیسی) منتشر کرده و سردبیر مجله تخصصی ترجمه می باشد. این مصاحبه از طریق اینترنت و در تاریخ ۲۵ فوریه، ۲۰۰۸ صورت پذیرفته است.