داستایوفسکی در ایران

بی‌شک داستایوفسکی یکی از بزرگترین نویسنده‌های جهان به شمار می‌آید. کمتر نویسنده‌ای در روسیه می‌تواند هماورد او باشد. گرچه برخی تورگنیف را بزرگترین نویسنده می‌دانند، عده‌ای تولستوی را، چخوف، گورکی و…

روسیه آنقدر نویسنده بزرگ و درجه یک دارد که هرکدام می تواند این عنوان را بدست بیاورد. از گوگول و پوشکین که بگذریم (چون این دو نفر طلایه داران ادبیات روسیه اند) بقیه را می توان بر اساس آثارشان بررسی کرد. دفاع از داستایوفسکی و آثارش در این مقاله نمی گنجد. کسی که بحث در مورد هر کتابش صفحه‌ها جای خواهد گرفت. در این مقاله به معرفی آثار ترجمه شده از داستایوفسکی، و در حد دانش خود به این ترجمه‌ها می‌پردازیم. البته وقتی به اسامی اساتید بزرگی مانند محمد قاضی، سروش حبیبی، مهری آهی، مشفق همدانی، ابراهیم یونسی، علی اصغر خبره زاده ودیگران بر می خوریم، خود را کوچکتر از آن درمی یابیم که صحبتی کنیم. اما می شود اینطور فرض کرد که ما به عنوان خواننده، به عنوان کسی که از ترجمه هیچ نمی دانیم، در صدد قضاوتیم که کدام خوب است و کدام بهتر. بزرگان بر ما ببخشایند…