بررسی رابطه‌ای که بین صحبت‌کردن و نوشتن در زبان انگلیسی برقرار است

آیا می‌دانستید که اگر نوشته‌های معمولی یک فرد بومی انگلیسی زبان را بخوانید، ممکن است فکر کنید که یک زبان آموز مبتدی آن‌ها را نوشته‌است؟ این مسئله به رابطه عجیب بین صحبت‌کردن و نوشتن در زبان انگلیسی بازمی‌گردد که در این مقاله قصد بررسی آن را داریم.

 

– شما هیچوقت نمی‌توانید سطح صحبت کردن کسی را از طریق نحوه نوشتن او متوجه‌شوید

– شما هیچوقت نمی‌توانید سطح نوشتن کسی را از طریق گوش دادن به صحبت‌هایش متوجه‌شوید