چگونه زبان انگلیسی را بیاموزیم؟

– صحبت كردن بدون ترس و خجالت : بزرگترين مشكلي كه اكثر انسان ها در يادگيري يك زبان بيگانه دارند تنها ترسشان است . آنها نگرانند كه نمي توانند به درستي صحبت كنند يا اينكه احمق هستند و دیر ياد مي گيرند بنابراين از حرف زدن خودداري مي كنند . ابن كار را نكنيد . آسانترين راه براي يادگيري چيزي انجام دادن آن است انجام دادن مكرر تا اينكه بتوانيد به درستي آن را انجام دهيد مثل هر چيز ديگري ، يادگيري انگليسي به تمرين احتياج دارد . اجازه ندهيد تا ترس كوچك ، شما را از يادگيري آنچه مي خواهيد باز دارد .