بررسی ۳۵ عبارت کاربردی برای شروع کردن جملات در زبان انگلیسی (قسمت دوم)

در قسمت دوم این مقاله با عبارت‌های کارآمد زیادی بازگشته ایم و به بخش‌هایی همچون «بیان کردن نظرات شخصی»، «مخالفت کردن» و «بیان عدم قطعیت» در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت.