بررسی ۳۵ عبارت کاربردی برای شروع کردن جملات در زبان انگلیسی (قسمت اول)

یکی از مهمترین مهارت‌های زبان انگلیسی در هنگام مکالمه آن است که بتوانید جملات خود را بدون فکر کردن و مکث شروع‌کنید. چند لحظه با خود فکر کنید؛ چند بار پیش آمده که بخواهید مکالمه‌ای را آغاز کنید ولی نمی‌دانید صحبت خود را با چه عبارتی شروع‌کنید؟ یا اینکه چند بار پیش آمده که کلمه اول صحبت خود را به یاد نیاورید و مجبور شوید چند لحظه مکث و فکر کنید؟ به نحوی شما کاملا می‌دانید که می‌خواهید در مورد چه چیزی صحبت کنید و به مطلب مورد نظر خود اشراف کامل دارید اما نمی‌دانید چگونه صحبت خود را شروع کنید. در نتیجه استرس شما شروع می‌شود و در نهایت با خود فکر می‌کنید که شما در زبان انگلیسی واقعا مشکل دارید. اما به هیچ وجه اینگونه نیست. شما تنها در شروع‌کردن صحبت‌ها و شناخت عبارت‌های آغازین یک مکالمه مشکل دارید. عباراتی که در این مقاله قصد معرفی آن‌ها را داریم تا مشکل شما برطرف شود. در قسمت اول این مقاله، بخش‌هایی همچون «عبارات مرسوم برای شروع جملات» و «پاسخ به سوالات مشخص» را بیان و بررسی می‌کنیم. پس با ما همراه باشید.