شهرهاوآدم ها

پرسه در ۱۰ شهر دنيا كه به خاطر نويسنده‌ها مشهور شده‌اند

بعد از اين كه چند كتاب از يك نويسنده خوانديم، تصور او هم پشت كلماتش برايمان جان مي‌گيرد و نويسنده، هويت، شخصيت و طرز زندگي‌اش برايمان مهم مي‌شود. براي همين است كه خانه خيلي از نويسنده‌ها بعد از مرگشان تبديل به موزه مي‌شود، وسايل شخصي‌شان در معرض ديد مردم قرار مي‌گيرد و در زندگي‌شان كند و كاو مي‌كنند. نامه‌هايشان منتشر مي‌شود و خاطراتشان اين طرف و آن طرف به چاپ مي‌رسد. برايمان مهم مي‌شود كه نويسنده كجايي است و از كدام فضا تاثير گرفته و توي كدام شهر به دنيا آمده و بزرگ شده است.

اين بار به جاي نويسنده‌ها، رفتيم سراغ شهرهايشان. ۱۰ شهر در دنيا وجود دارد كه مردم بيشتر از هر چيز، براي گراميداشت ياد آدم‌هايي به آنجا سفر مي‌كنند كه به نوعي با قلم و نوشتن سروكار دارند. در اين شهرها معمولا جاهايي وجود دارد كه الهام‌بخش نويسنده‌هاي مشهوري بوده‌اند.