آشنایی با حافظه و راه های تقویت آن

راه هاي پرورش حافظه :۱– ساختن تصوير ذهني : از هر مطلب تصويري در مغز تشکيل دهيم .۲- مرتبط کردن آموخته ها به آموخته هاي قبلي: ايجاد تداعي بين مطالب جديد و مطالب قديمي موجب پرورش حافظه و تثبيت موضوع درحافظه مي شود.۳- وجود آهنگ و ريتم: يعني اين که مطالب اگر در قالب کلام موزون ( شعر گونه ) باشند, بهتر در حافظه مي مانند.۴- انباشته ساختن مطالب: لازم است که مطالب را تدريجا به حافظه سپرد و انباشته کردن مطالب در ذهن باعث فراموشي مي شود. مثلا يک دانش آموز بايد به تدريج خود را براي امتحان آماده نمايد و هرکز در شب امتحان تمامي کتاب را نخواند.۵ -خواندن مطالب از حفظ: پس از يادگيري لازم است که مطلب به صورت حفظ شده چندين بار تکرار شود.۶- استراحت بعد از يادگيري : لازم است که فرد پس از يادگيري يک مطلب به استراحت بپردازد و از پرداختن بلافاصله به مطلبي ديگر خود داري کند.۷- يادگيري کليت ها: مطالب را به صورت کلي ياد بگيريد و سپس اجزا» را به کليت مرتبط کنيد.