علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

#idioms

Elvis Has Left the Building نمایش تمام شد
Elvis Has Left the Building نمایش تمام شد
Cat Got Your Tongue
Cat Got Your Tongue

‎بالا