پلیس و راننده خاطی

افسر راهنمائی یه آقایی رو به علت سرعت غیرمجاز نگه می داره.

افسر:می شه گواهینامه تون رو ببینم؟

راننده:گواهینامه ندارم.

بعد از پنجمین تخلفم باطلش کردن.

افسر:میشه کارت ماشینتون رو ببینم؟

-این ماشین من نیست! من این ماشینو دزدیده ام!!!