علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

گرامر - دستور زبان


همه چیز درباره صفت ها
همه چیز درباره صفت ها
اعداد و ارقام: اشاره ها و نکته ها
اعداد و ارقام: اشاره ها و نکته ها
املاء بریتانیایی و املاء آمریکایی
املاء بریتانیایی و املاء آمریکایی
حرف تعریف معین و حرف تعریف نا معین
حرف تعریف معین و حرف تعریف نا معین
۱۰ نکته برای بهبود گرامر شما
۱۰ نکته برای بهبود گرامر شما
لیست اصطلاحات گرامر زبان انگلیسی با توضیحات
لیست اصطلاحات گرامر زبان انگلیسی با توضیحات
۱۴ اشتباه معمول با حروف اضافه انگلیسی
۱۴ اشتباه معمول با حروف اضافه انگلیسی
۱۰ اشتباه متداول در استفاده از آپاستروف
۱۰ اشتباه متداول در استفاده از آپاستروف


Powered by:
WordPress Pinterest theme


‎بالا