علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

#Misspell

۱۵ کلمه از رایج ترین غلط های املایی انگلیسی بریتانیایی
۱۵ کلمه از رایج ترین غلط های املایی انگلیسی بری ...
۱۵ کلمه از رایج ترین غلط های املایی انگلیسی آمریکایی
۱۵ کلمه از رایج ترین غلط های املایی انگلیسی آمر ...


Powered by:
WordPress Pinterest theme


‎بالا