علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

#پادکست

ESLPodcast 74 – رزرو خودرو اجاره ای
ESLPodcast 74 – رزرو خودرو اجاره ای
ESLPodcast 73 – هالووین
ESLPodcast 73 – هالووین
ESLPodcast 72 – تماس با پشتیبانی فنی
ESLPodcast 72 – تماس با پشتیبانی فنی
ESLPodcast 71 – باز کردن حساب بانکی
ESLPodcast 71 – باز کردن حساب بانکی
ESLPodcast 70 – مشکل ماشین
ESLPodcast 70 – مشکل ماشین
ESL Podcast 69 – ارائه یک سخنرانی
ESL Podcast 69 – ارائه یک سخنرانی
ESL Podcast 68 – همسایه های پر سر و صدا
ESL Podcast 68 – همسایه های پر سر و صدا
ESL Podcast 67 – مهمانی خانوادگی
ESL Podcast 67 – مهمانی خانوادگی
ESL Podcast 66 – رفتن به جواهر فروشی
ESL Podcast 66 – رفتن به جواهر فروشی
ESL Podcast 65 – انتخاب لباس از کمد لباس
ESL Podcast 65 – انتخاب لباس از کمد لباس
ESL Podcast 64 – آماده شدن برای سفر کاری
ESL Podcast 64 – آماده شدن برای سفر کاری
ESL Podcast 63 – خوردن فست فود
ESL Podcast 63 – خوردن فست فود
ESL Podcast 62 – خواندن مجله
ESL Podcast 62 – خواندن مجله
ESL Podcast 61 – آماده کردن مقاله
ESL Podcast 61 – آماده کردن مقاله
ESL Podcast 60 – کوتاه کردن موی سر
ESL Podcast 60 – کوتاه کردن موی سر
ESL Podcast 59 – کار گروهی
ESL Podcast 59 – کار گروهی
ESL Podcast 58 – آماده شدن برای رفتن سر کار
ESL Podcast 58 – آماده شدن برای رفتن سر کار
ESL Podcast 57 – چادر زدن و پیاده روی در طبیعت
ESL Podcast 57 – چادر زدن و پیاده روی در طبیعت
ESL Podcast 56 – استخدام برای یک شغل
ESL Podcast 56 – استخدام برای یک شغل
ESL Podcast 55 – سر زدن به کتابخانه
ESL Podcast 55 – سر زدن به کتابخانه


Powered by:
WordPress Pinterest theme


‎بالا