علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

#ادبیات

مادام بواری نوشته گوستاو فلوبر Madame Bovary
مادام بواری نوشته گوستاو فلوبر Madame Bovary
قلعه حیوانات (جرج اورول)
قلعه حیوانات (جرج اورول)
غرور و تعصب اثر جین اوستین
غرور و تعصب اثر جین اوستین

‎بالا