علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

گفت و شنود

« یادگیری زبان خواندن دستور زبان گفت و شنود مسائل عمومی یادگیری زبان مطالب خواندنی نگارش واژگان

ESL Podcast 55 – سر زدن به کتابخانه
ESL Podcast 55 – سر زدن به کتابخانه
ESL Podcast 54 – صحبت با استاد
ESL Podcast 54 – صحبت با استاد
ESL Podcast 53 – درک مردان و زنان از یکدیگر
ESL Podcast 53 – درک مردان و زنان از یکدیگر
ESL Podcast 52 – در نمایشگاه هنر
ESL Podcast 52 – در نمایشگاه هنر
ESL Podcast 51 – در خانه ماندن
ESL Podcast 51 – در خانه ماندن
ESLPodcast 50 – وصول چک
ESLPodcast 50 – وصول چک
ESLPodcast 49 – خراب شدن خودرو
ESLPodcast 49 – خراب شدن خودرو
ESLPodcast 48 – فیلم دیدن
ESLPodcast 48 – فیلم دیدن
ESLPodcast 47 – سفر به شهر نیویورک
ESLPodcast 47 – سفر به شهر نیویورک
ESLPodcast 46 – امتیازی را مال خود کردن
ESLPodcast 46 – امتیازی را مال خود کردن
ESLPodcast 45 – وقت دکتر
ESLPodcast 45 – وقت دکتر
ESLPodcast 44 – ایجاد یک حس خوب (آمادگی برای مصاحبه شغلی)
ESLPodcast 44 – ایجاد یک حس خوب (آمادگی برای مصاحبه شغلی)
ESLPodcast 43 – گرفتن وقت مصاحبه
ESLPodcast 43 – گرفتن وقت مصاحبه
ESLPodcast 42 – ایمیل رسمی
ESLPodcast 42 – ایمیل رسمی
ESLPodcast 41 – مذاکرات دشوار
ESLPodcast 41 – مذاکرات دشوار
ESLPodcast 40 – مراجعت به محل تحصیل
ESLPodcast 40 – مراجعت به محل تحصیل
ESLPodcast 39 – تلویزیون واقع نما
ESLPodcast 39 – تلویزیون واقع نما
ESLPodcast 38 – تهیه مواد غذایی برای باربیکیو
ESLPodcast 38 – تهیه مواد غذایی برای باربیکیو
ESLPodcast 37 – خرید حیوان خانگی
ESLPodcast 37 – خرید حیوان خانگی
ESLPodcast 36 – خرید کردن از مرکز خرید
ESLPodcast 36 – خرید کردن از مرکز خرید

Powered by: WordPress Pinterest theme

‎بالا