پانزدهم مهرماه زادروز سهراب سپهری

امروز پانزدهم مهرماه زادروز شاعر بی همتای معاصر، سهراب سپهری است.

 

بخشی از اشعار وی را با ترجمه انگلیسی تقدیم شما دوستداران او می کنیم.

http://forum.motarjemonline.com/node/173