۱۲ مورد از رایج ترین کلماتی که از نظر معنایی شما را به اشتباه می اندازند

HISTORICAL

You think it means: historic It means: pertaining to the past, but not necessarily important to it or a part of it We visited historic Gettysburg to watch re-enactments of the battle; the actors wore historical clothing and had historical weapons. 

برای مشاهده کامل مطلب روی لینک بالای صفحه کلیک کنید.