کتابخانه دیجیتالی جهان

کتابخانه ديجيتالی جهان؛ جلوه‌های فرهنگی نقاط گوناگون جهان را به صورت چندزبانه و رايگان در اختيار کاربران قرار می دهد.