بهاء الدين خرمشاهی: امکان ترجمه مطابق با متن اصلی وجود ندارد

“بهاء الدين خرمشاهي “، محقق، پژوهشگر و حافظ شناس برجسته که سالها قبل اقدام به ترجمه قرآن کريم کرده است ديدگاه هاي تازه‌اي در مورد ترجمه دارد. او بر اين اعتقاد است که ” نبايد مدام بر اين نظريه تاکيد کرد که ترجمه بايد دقيقا همان معناي را با همان واژگان منتقل کند. چه اينکه اين امري نا ممکن است چون در اين صورت اصلا زبانهاي مختلف پديد نمي‌آمد. و اصلا هر زباني ويژگيهاي خاص خود را دارد و کلمات از زبانهاي مختلف که ترجمه مي‌شوند قابل درک معنايي نيستند. مگر در مورد اشياء و نام مکان ها”.