۳۶۵-۰۰۵ زندگی کوتاه است

با سیلی از افسوس بزرگ می شویم،

افسوس هایی برای کارهایی که انجام ندادیم

سخنانی که بر زبان نیاوردیم

عشقی که ابراز نکردیم و . . .

زندگی بسیار کوتاه است

به جای این که افسوس فردا را بخورید،

کارهایی را انجام دهید که امروز شما را شاد می کند.

برای مشاهده کامل مطلب روی لینک بالای صفحه کلیک کنید.