علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

رویدادها


هوش مصنوعی گوگل می تواند متونی را از زبان های کاملاً جدید ترجمه کند
هوش مصنوعی گوگل می تواند متونی را از زبان های ک ...
کتابخانه دیجیتالی جهان
کتابخانه دیجیتالی جهان
چهارمین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
چهارمین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان


Powered by:
WordPress Pinterest theme


‎بالا