علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

اصطلاحات انگلیسی


۰۱۳٫ OUT OF THE BLUE ناگهان، ناغافل
۰۱۳٫ OUT OF THE BLUE ناگهان، ناغافل
۰۱۰- Through Thick and Thin به رغم همه مشکلات
۰۱۰- Through Thick and Thin به رغم همه مشکلات
DEVIL’S ADVOCATE کسی که برای پیشرفت کار مخالف خوانی میکند
DEVIL’S ADVOCATE کسی که برای پیشرفت کار م ...
monkey business
monkey business
Cat Got Your Tongue
Cat Got Your Tongue


Powered by:
WordPress Pinterest theme


‎بالا