علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

Angel

مهدیه حمزه - کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی


درباره چارلز دیکنز، ترجمه‌ها و سبک وی
درباره چارلز دیکنز، ترجمه‌ها و سبک وی
۱۲ اصطلاح درباره پول
۱۲ اصطلاح درباره پول
ESL Podcast 63 – خوردن فست فود
ESL Podcast 63 – خوردن فست فود
ESL Podcast 64 – آماده شدن برای سفر کاری
ESL Podcast 64 – آماده شدن برای سفر کاری
ESL Podcast 65 – انتخاب لباس از کمد لباس
ESL Podcast 65 – انتخاب لباس از کمد لباس
ESLPodcast 30 – رفتن به داروخانه
ESLPodcast 30 – رفتن به داروخانه
۱۲ سرواژه اینترنتی کاربردی
۱۲ سرواژه اینترنتی کاربردی
نشريات تخصصی بين المللی درباره ترجمه
نشريات تخصصی بين المللی درباره ترجمه
۳۶۵-۰۱۲ به طول عمر خود نشاط و زندگی ببخشید
۳۶۵-۰۱۲ به طول عمر خود نشاط و زندگی ببخشید
کتابخانه دیجیتالی جهان
کتابخانه دیجیتالی جهان
ESLPodcast 26 – کارهای روزانه
ESLPodcast 26 – کارهای روزانه
گفتگو با دکترخزاعی فر درباره ترجمه ادبی در ایران
گفتگو با دکترخزاعی فر درباره ترجمه ادبی در ایران
کتاب های مرجع مورد نیاز مترجمان
کتاب های مرجع مورد نیاز مترجمان
۱۲ مورد از رایج ترین کلماتی که از نظر معنایی شما را به اشتباه می اندازند
۱۲ مورد از رایج ترین کلماتی که از نظر معنایی شما را به اشتباه می اندازند
بحثی درباره ترجمه آثار ارنست همينگوی در ايران
بحثی درباره ترجمه آثار ارنست همينگوی در ايران
فصلنامه مترجم – شماره ۶
فصلنامه مترجم – شماره ۶
۳۶۵-۰۱۳ درس های زندگی
۳۶۵-۰۱۳ درس های زندگی
فصلنامه مترجم – شماره ۳
فصلنامه مترجم – شماره ۳
ESLPodcast 20 – خرید کامپیوتر جدید
ESLPodcast 20 – خرید کامپیوتر جدید
۱۰ مورد از جالب ترین عبارت های آنلاین
۱۰ مورد از جالب ترین عبارت های آنلاین

‎بالا