علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

Angel

مهدیه حمزه - کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی


تاریخ ادبیات

3 pins

رویدادها

4 pins

اینفوگرافیک ادبی

8 pins

سبک های ادبی

2 pins

شبکه های اجتماعی

2 pins

is that what you mean

3 pins

monkey business

0 pins

هر روز یک جمله

11 pins

slang

14 pins

افعال مرکب

14 pins

اصطلاحات انگلیسی

14 pins

‎بالا