علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

A.m.ir

امیر اردستانی - کارشناس مترجمی زبان انگلیسی - من و مترجم آنلاین هر دو متولد روستا هستیم.


جنگ و صلح اثر لئو تولستوی
جنگ و صلح اثر لئو تولستوی
اینفوگرافیک آثار ادبی: ایلیاد
اینفوگرافیک آثار ادبی: ایلیاد
اینفوگرافیک آثار ادبی: اودیسه
اینفوگرافیک آثار ادبی: اودیسه
air head : کله پوک
air head : کله پوک
to set up
to set up
Cat Got Your Tongue
Cat Got Your Tongue

‎بالا