علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

مطلب برگزیده از forum.motarjemonline.com

نمونه ای از آثار معماری به سبک روکوکو
نمونه ای از آثار معماری به سبک روکوکو
نمونه ای از آثار نقاشی به سبک روکوکو
نمونه ای از آثار نقاشی به سبک روکوکو
شعر زيبايی از يک كودک آفريقايی
شعر زيبايی از يک كودک آفريقايی
ESLPodcast 32 – رفتن به دفتر پست
ESLPodcast 32 – رفتن به دفتر پست
مروری بر دیدگاه والتر بنیامین در “نظریه ترجمه”
مروری بر دیدگاه والتر بنیامین در “نظریه ترجمه”
همه چیز درباره صفت ها
همه چیز درباره صفت ها
الفبای زندگی The Alphabet of Life
الفبای زندگی The Alphabet of Life
۳۶۵-۰۱v غلبه بر ترس
۳۶۵-۰۱v غلبه بر ترس
get across فهماندن
get across فهماندن
DEVIL’S ADVOCATE کسی که برای پیشرفت کار مخالف خوانی میکند
DEVIL’S ADVOCATE کسی که برای پیشرفت کار مخالف خوانی میکند
ترجمه شعر سراب سهراب سپهری
ترجمه شعر سراب سهراب سپهری
ESLPodcast 31 – خواندن روزنامه
ESLPodcast 31 – خواندن روزنامه
یادداشتی بر برگردان اشعار خیام از نجف دریابندری
یادداشتی بر برگردان اشعار خیام از نجف دریابندری
افعال مدال
افعال مدال
بیش از ۵۰ منبع رایگان برای بهبود نگارش انگلیسی
بیش از ۵۰ منبع رایگان برای بهبود نگارش انگلیسی
۳۶۵-۰۱۶ فرصتی برای شروع دوباره
۳۶۵-۰۱۶ فرصتی برای شروع دوباره
ESLPodcast 30 – رفتن به داروخانه
ESLPodcast 30 – رفتن به داروخانه
شناخت ترجمه به مثابه نهاد اجتماعی
شناخت ترجمه به مثابه نهاد اجتماعی
I wish I were
I wish I were
A Sentence a Day 07
A Sentence a Day 07

‎بالا