علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

#poem

شعر زيبايی از يک كودک آفريقايی
شعر زيبايی از يک كودک آفريقايی

‎بالا