علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

#فعل مرکب

get along کنار آمدن
get along کنار آمدن
get after ملامت کردن
get after ملامت کردن
get across فهماندن
get across فهماندن
۱۵ فعل مرکب مفید و کاربردی
۱۵ فعل مرکب مفید و کاربردی

‎بالا