علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

#شعر

پیغام گیر شعرای ایران
پیغام گیر شعرای ایران
شعر زيبايی از يک كودک آفريقايی
شعر زيبايی از يک كودک آفريقايی

‎بالا