علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

#داده نما

۱۰ نکته درباره خط ربط
۱۰ نکته درباره خط ربط
همه چیز درباره صفت ها
همه چیز درباره صفت ها
افعال مدال
افعال مدال
I wish I were
I wish I were
واژه های پر دردسر (هم آوا)
واژه های پر دردسر (هم آوا)
اعداد و ارقام: اشاره ها و نکته ها
اعداد و ارقام: اشاره ها و نکته ها
۱۲ مورد از رایج ترین کلماتی که از نظر معنایی شما را به اشتباه می اندازند
۱۲ مورد از رایج ترین کلماتی که از نظر معنایی شما را به اشتباه می اندازند
۱۲ سرواژه اینترنتی کاربردی
۱۲ سرواژه اینترنتی کاربردی
املاء بریتانیایی و املاء آمریکایی
املاء بریتانیایی و املاء آمریکایی
افعال و حروف اضافه آنها
افعال و حروف اضافه آنها
ساختار معلوم و مجهول
ساختار معلوم و مجهول
حرف تعریف معین و حرف تعریف نا معین
حرف تعریف معین و حرف تعریف نا معین
۱۰ کلمه ای که معمولا از نظر معنایی شما را به اشتباه می اندازند
۱۰ کلمه ای که معمولا از نظر معنایی شما را به اشتباه می اندازند
۱۰ مورد از جالب ترین عبارت های آنلاین
۱۰ مورد از جالب ترین عبارت های آنلاین
۱۰ نکته برای بهبود گرامر شما
۱۰ نکته برای بهبود گرامر شما
مکان توصیف کننده ها (Modifiers)
مکان توصیف کننده ها (Modifiers)
کلمات جدید سال ۲۰۱۰
کلمات جدید سال ۲۰۱۰
۱۵ فعل مرکب مفید و کاربردی
۱۵ فعل مرکب مفید و کاربردی
۱۴ اشتباه معمول با حروف اضافه انگلیسی
۱۴ اشتباه معمول با حروف اضافه انگلیسی
۱۰ اشتباه متداول در استفاده از آپاستروف
۱۰ اشتباه متداول در استفاده از آپاستروف

‎بالا