علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

#اصطلاحات

Elvis Has Left the Building نمایش تمام شد
Elvis Has Left the Building نمایش تمام شد
Black Sheep of the Family لکه ننگ خانواده
Black Sheep of the Family لکه ننگ خانواده
Be Alive and Kicking
Be Alive and Kicking
monkey business
monkey business
Cat Got Your Tongue
Cat Got Your Tongue

‎بالا