علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

یادگیری زبان

خواندن دستور زبان گفت و شنود مسائل عمومی یادگیری زبان مطالب خواندنی نگارش واژگان

Pull Your Socks Up
Pull Your Socks Up
to get away
to get away
Boozehound
Boozehound
ESLPodcast 74 – رزرو خودرو اجاره ای
ESLPodcast 74 – رزرو خودرو اجاره ای
ESLPodcast 73 – هالووین
ESLPodcast 73 – هالووین
راهکارهای موفقیت در کلاس زبان
راهکارهای موفقیت در کلاس زبان
ESLPodcast 72 – تماس با پشتیبانی فنی
ESLPodcast 72 – تماس با پشتیبانی فنی
ESLPodcast 71 – باز کردن حساب بانکی
ESLPodcast 71 – باز کردن حساب بانکی
ESLPodcast 70 – مشکل ماشین
ESLPodcast 70 – مشکل ماشین
ESL Podcast 69 – ارائه یک سخنرانی
ESL Podcast 69 – ارائه یک سخنرانی
ساختار موازی چیست؟
ساختار موازی چیست؟
ESL Podcast 68 – همسایه های پر سر و صدا
ESL Podcast 68 – همسایه های پر سر و صدا
۰۱۳٫ OUT OF THE BLUE ناگهان، ناغافل
۰۱۳٫ OUT OF THE BLUE ناگهان، ناغافل
to get at something به چیزی دسترسی پیدا کردن
to get at something به چیزی دسترسی پیدا کردن
B.O. بوی بدن
B.O. بوی بدن
ESL Podcast 67 – مهمانی خانوادگی
ESL Podcast 67 – مهمانی خانوادگی
ESL Podcast 66 – رفتن به جواهر فروشی
ESL Podcast 66 – رفتن به جواهر فروشی
ESL Podcast 65 – انتخاب لباس از کمد لباس
ESL Podcast 65 – انتخاب لباس از کمد لباس
ESL Podcast 64 – آماده شدن برای سفر کاری
ESL Podcast 64 – آماده شدن برای سفر کاری
A Sentence a Day-10
A Sentence a Day-10

‎بالا