پیغام گیر شعرای ایران

به نظر شما اگر شعرای قدیم ما تلفن و پیغام گیر تلفنی داشتند، چه متنی را برای پیغام گیر خود انتخاب می کردند؟

پیغام گیر فردوسی:

نمی باشم امروز اندر سرای

که رسم ادب را بیارم به جای

به پیغامت ای دوست گویم جواب

چو فردا بر آید بلند آفتاب

برای مشاهده کامل مطلب روی لینک بالای صفحه کلیک کنید.