۳۶۵-۰۱۱ دشوارترین وضعیت زندگی

دشوارترین وضعیت زندگی

زمانی نیست که کسی شما را درک نمی کند؛

بلکه زمانی است که شما خودتان را درک نمی کنید.

برای مشاهده کامل مطلب روی لینک بالای صفحه کلیک کنید.